Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Snap VPN » 4.6.0
Snap VPN biểu tượng

Snap VPN

V4.6.0

Có gì mới

- Enhanced performance with a faster connection
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Snap VPN 4.6.0 (2022042823)

Cập nhật vào: 2022-04-29

Được tải lên bởi: Khaled Hamad

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.6.0(2022042823) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 787163df517cd0f3807e6b45f06db3244af625b0

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2022-04-29
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Snap VPN 4.6.0 (2022042822)

Cập nhật vào: 2022-04-29

Được tải lên bởi: Redouane Dw

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.6.0(2022042822) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5d1d27afcf9896c5084ae84bf7fc5c17d747c27a

Dung lượng tệp: 11.7 MB

Tải về

2022-04-29
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...