Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Snap VPN » 4.5.9.1
Snap VPN biểu tượng

Snap VPN

V4.5.9.1

Có gì mới

- Enhanced performance with a faster connection
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Snap VPN 4.5.9.1 (2022033116)

Cập nhật vào: 2022-04-01

Được tải lên bởi: บุญเกิด ช้อยสุงเนิน

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.5.9.1(2022033116) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 5caad5c566834652021df32442d82c675bcfecaa

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2022-04-01
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Snap VPN 4.5.9.1 (2022033115)

Cập nhật vào: 2022-04-01

Được tải lên bởi: Redouane Dw

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.5.9.1(2022033115) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0b73f94c89c89589df38475c4579742a04c85df6

Dung lượng tệp: 11.7 MB

Tải về

2022-04-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...