Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » Smart IPTV » 1.7.6
Smart IPTV biểu tượng

Smart IPTV

V1.7.6

Có gì mới

1.7.6
Detect multi-audio tracks in HLS streams
Bug fixes and performance improvements

1.7
New application settings added
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Smart IPTV 1.7.6 (233)

Cập nhật vào: 2021-01-17

Uploaded by: Belle Wiff

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 455cfad881eb25599e613c5c4f11eb82595372eb Smart IPTV 1.7.6(233) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Tệp SHA1: d8b8ca133f15fe840c479456e7bf7b2724c88f34

Dung lượng tệp: 6.3 MB

Tải về

2021-01-17
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 5.0+
nodpi
Smart IPTV 1.7.6 (232)

Cập nhật vào: 2021-01-16

Uploaded by: Belle Wiff

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 455cfad881eb25599e613c5c4f11eb82595372eb Smart IPTV 1.7.6(232) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Tệp SHA1: c921591d1561ef87378c5fd00b1a23d36d95ce8e

Dung lượng tệp: 6.4 MB

Tải về

2021-01-16
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...