Skype biểu tượng

8.8 28 Đánh giá


7.37.99.40 by Skype


Feb 28, 2017

Giới thiệu về Skype

Tiếng Việt

Skype video và các cuộc gọi thoại, gửi và nhận tin nhắn tức thời và giá gọi quốc tế thấp.

Skype沟通无限。 通过即时消息、语音或视频通话打个招呼 - 无论对方在何种设备上使用Skype,均完全免费。

• 通过视频通话面对面交谈。

• 全新群组视频通话,成员可达25人。

• 与Skype上的任何人进行免费语音通话。 群组通话成员可达25人。

• 即时向好友发送消息,群组聊天成员可达300人。

• 以低费率拨打手机和座机(Skype至Skype通话始终免费)。

• 分享照片、视频消息、你的位置,在聊天中添加表情符和Moji。

• Skype可以在智能手机、平板电脑、PC和Mac上使用。 如今,与亲朋好友保持联系比以往更轻松 - 无论他们使用何种设备都是如此。

有疑问吗? 请访问Skype for Android常见问题解答页面,了解某些常见问题及其解答: http://goo.gl/8OpEo。

* 可能需要支付运营商数据费。 建议您使用WiFi连接或无流量限制的数据套餐。

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 7.37.99.40

Last updated on Feb 28, 2017

Skype 7.33 for Android 新功能
- 增添了一点节日气氛! 与你爱的人分享个性化的节日消息。 点击右下角的“+”按钮,然后选择雪花图标。
- 现在你可以在群组聊天中 @提及你的 Skype 联系人和智能机器人。
- 解决了具有多个帐户的用户的登录问题。

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Skype 7.37.99.40

Được tải lên bởi

Mahmood Asane

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Skype Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.