Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Skype
Skype biểu tượng

Skype


7.37.99.40 for Android
Skype

Mô tả của Skype

Skype沟通无限。 通过即时消息、语音或视频通话打个招呼 - 无论对方在何种设备上使用Skype,均完全免费。
• 通过视频通话面对面交谈。
• 全新群组视频通话,成员可达25人。
• 与Skype上的任何人进行免费语音通话。 群组通话成员可达25人。
• 即时向好友发送消息,群组聊天成员可达300人。
• 以低费率拨打手机和座机(Skype至Skype通话始终免费)。
• 分享照片、视频消息、你的位置,在聊天中添加表情符和Moji。
• Skype可以在智能手机、平板电脑、PC和Mac上使用。 如今,与亲朋好友保持联系比以往更轻松 - 无论他们使用何种设备都是如此。


有疑问吗? 请访问Skype for Android常见问题解答页面,了解某些常见问题及其解答: http://goo.gl/8OpEo。

* 可能需要支付运营商数据费。 建议您使用WiFi连接或无流量限制的数据套餐。

Skype 7.37.99.40 Cập nhật

2017-02-28
Skype 7.33 for Android 新功能
- 增添了一点节日气氛! 与你爱的人分享个性化的节日消息。 点击右下角的“+”按钮,然后选择雪花图标。
- 现在你可以在群组聊天中 @提及你的 Skype 联系人和智能机器人。
- 解决了具有多个帐户的用户的登录问题。

Skype Tags

thông tin thêm

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

cập nhật trên:

Được tải lên bởi: Mahmood Asane

Phiên bản mới nhất: 7.37.99.40Yêu cầu cập nhật Skype

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...