Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Skype Room Systems Beta
Skype Room Systems Beta biểu tượng

Skype Room Systems Beta


0.1 3.0.15239.3 for Android
Skype

Mô tả của Skype Room Systems Beta

Polycom Roundtable 100 is a meeting room device that Microsoft and Polycom are jointly building. This app is the mobile companion app which serves as your remote control for the Polycom Roundtable 100 device. The device is not in market right now, and is under testing. You need a Skype for Business account, and the device to be able to use this app.
For more information: http://www.polycom.com/forms/polycom-roundtable-100-for-skype-for-business.html


Please note this is not the app if you want to Skype for Business/Lync on your Android phone.
If you’re looking for the core Lync 2013 / Skype for Business Android application, you can find it on the Play Store here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.lync15

Skype Room Systems Beta 0.1 3.0.15239.3 Cập nhật

2015-08-28
Please note this is not the app if you want to Skype for Business/Lync on your Android phone. If you’re looking for the core Lync 2013 / Skype for Business Android application, you can find it on the Play Store here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.lync15

Skype Room Systems Beta Tags

thông tin thêm

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

cập nhật trên:

Được tải lên bởi: Norman Bourne

Phiên bản mới nhất: 0.1 3.0.15239.3Yêu cầu cập nhật Skype Room Systems Beta

Yêu cầu Android: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...