Skype Qik biểu tượng

1.9.0.6513-release by Skype


Jun 19, 2015

Giới thiệu về Skype Qik

Tiếng Việt

A video messenger for shooting and trading share-worthy moments.

In 2014, we launched Skype Qik, a mobile video messaging app to help share moments with groups of friends. Since then, we have learned that many of you are already doing these things in Skype, and as a result, we migrated some of Qik’s most used features into the Skype app you already know and love.

The last day Skype Qik will be available for use will be March 24, 2016. Make sure to save any special messages you want to keep before March 24th. After this date you will no longer be able to send or receive messages.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.9.0.6513-release

Last updated on Jun 19, 2015

• General fixes and performance improvements for all users

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Skype Qik 1.9.0.6513-release

Được tải lên bởi

Ryan Kahl

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Skype Qik Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.