Trang chủ » Trò chơi » Phiêu lưu » Sky Dancer » 4.0.17
Sky Dancer biểu tượng

Sky Dancer

V4.0.17

Có gì mới

Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Sky Dancer 4.0.17 (421)

Cập nhật vào: 2019-10-24

Uploaded by: Mohammed Yousry

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 912f6528695415543d7f59220e8e8b4611ab4d87 Sky Dancer 4.0.17(421) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bb4e9d9f0e1de782fca482c34eb624b4a448eba1

Dung lượng tệp: 94.5 MB

Tải về

2019-10-24
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Sky Dancer 4.0.17 (420)

Cập nhật vào: 2019-10-24

Uploaded by: Leošek Seman

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 912f6528695415543d7f59220e8e8b4611ab4d87 Sky Dancer 4.0.17(420) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: fb4144f7e4e716ab92a493d319842fed5124811c

Dung lượng tệp: 94.1 MB

Tải về

2019-10-24
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...