Simple TV Launcher biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


1.5.9 by Alexandre Del Bigio


Nov 15, 2021

Giới thiệu về Simple TV Launcher

Tiếng Việt

Một rất đơn giản TV Launcher!

A free and simple TV Launcher for Android TV boxes

Now on github !!!

Feel free to contibute : https://github.com/alescdb/LauncherTV

- 6 customizable applications

- Application grid

- Direct access to system settings

- Designed for 720p and 1080p screens

- Clock

Icon by Vojtech M.

Czech & Slovak translation by Vojtech M.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.5.9

Last updated on Nov 15, 2021

Merge #19 : Fix typo (bellow -> below)
Merge #20 : Chinese translation (zh_CN)

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Simple TV Launcher 1.5.9

Được tải lên bởi

Adipati Ewu

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Simple TV Launcher Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.