Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Simple Flying » 1.3
Simple Flying biểu tượng

Simple Flying

V1.3

Có gì mới

Bug fixes and improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Simple Flying 1.3 (20191224)

Cập nhật vào: 2020-01-09

Uploaded by: OK OK

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c21093822ae4cfc23840dfb5081d0c57c52a8940 Simple Flying 1.3(20191224) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fd5f576929a807b9c748582e65293bf392785b67

Dung lượng tệp: 8.3 MB

Tải về

2020-01-09
universal
Android 5.0+
120-640dpi
Simple Flying 1.3 (20191023)

Cập nhật vào: 2019-10-26

Uploaded by: Ynah Ludovice

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c21093822ae4cfc23840dfb5081d0c57c52a8940 Simple Flying 1.3(20191023) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: d0602d3874ae0736f51f701595decd6a8e589322

Dung lượng tệp: 7.3 MB

Tải về

2019-10-26
universal
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...