Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Signal Secure VPN » 2.2.7
Signal Secure VPN biểu tượng

Signal Secure VPN

V2.2.7

Có gì mới

- Optimizes VPN connection to be faster and more stable
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Signal Secure VPN 2.2.7 (2020041723)

Cập nhật vào: 2020-05-11

Uploaded by: Gulshan Al Mamun Laskar

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 51852d5591b3f279cc43611f671913268a031e53 Signal Secure VPN 2.2.7(2020041723) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3477b351e93a9f1d53a7ab0d93d94e846a6570f8

Dung lượng tệp: 6.3 MB

Tải về

2020-05-11
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Signal Secure VPN 2.2.7 (2020041722)

Cập nhật vào: 2020-04-17

Uploaded by: Kauê Martins

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 51852d5591b3f279cc43611f671913268a031e53 Signal Secure VPN 2.2.7(2020041722) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5b8692591d97a235600eaad721a493dd1db8095e

Dung lượng tệp: 6.3 MB

Tải về

2020-04-17
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...