Trang chủ » Mua sắm » Shipt » 2.13.0
Shipt biểu tượng

Shipt

V2.13.0

Có gì mới

2.13.0
Improvements to member experience.
Every few weeks, we update the Shipt app so it runs better than ever. Update today for the latest and greatest!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Shipt 2.13.0 (120528)

Cập nhật vào: 2019-08-03

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: d95d45fd0ca9e7a204c4f789b1388ea084261a2f Shipt 2.13.0(120528) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: 87a22973c60bebac750a5ddeccd017e4afa407d4

Dung lượng tệp: 29.4 MB

Tải về

2019-08-03
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Shipt 2.13.0 (120526)

Cập nhật vào: 2019-08-01

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: d95d45fd0ca9e7a204c4f789b1388ea084261a2f Shipt 2.13.0(120526) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: 43f103ff88de7492b1e2b331427a721e13f3237a

Dung lượng tệp: 29.4 MB

Tải về

2019-08-01
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...