Shade Launcher

Shade Launcher

APK
8.0‪60K+
2020-09-01 12:40 bởi Amir Zaidi
Sep 11, 2020Phiên bản cũ

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2020-09-01 12:40

Sep 11, 2020

This will probably be the last update before the Shade Android 11 version.

Support long press on Unread to open media player, single tap is play/pause like it was long ago.
Improve At A Glance to look more like Google's.
Close app info sheet when the app gets uninstalled.
Change color of app info icons to be the same as AOSP Settings.
On light theme, make top of the screen transparent black instead of light gray.
Fix some rare crashes.

Hiển thị nhiều hơn

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
  amirz.shade
 • Ngôn ngữ
  English 72
 • Yêu cầu Android
  Android 7.0+ (N, API 24)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  universal
 • Quyền
 • Chữ ký
  7474d9eb6aa776ab08135e19cb2a3b69cedc2432
Đang tải xuống

Shade Launcher Download APK 2020-09-01 12:40 (2.6 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Get the latest updates and news!Subscribe
Cách để cài tệp XAPK / APK

All Variants

Unlimited
Shade Launcher APK
2020-09-01 12:40(26649280)APK
Sep 11, 20202.6 MBAndroid 7.0+
Tải về
Hiển thị nhiều hơn
tracking
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.