Trang chủ » Mua sắm » Sendo » 4.0.14
Sendo biểu tượng

Sendo

V4.0.14

Có gì mới

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng Sendo.vn, những cập nhật phiên bản này:

- Thay đổi tăng trải nghiệm mua hàng tốt hơn.
- Tăng trải nghiệm màn hình flash sale và các màn hình sự kiện tốt hơn.
- Chúng tôi đã sửa lỗi và cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Bạn yêu thích mua sắm tại Sendo.vn? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách gửi bình luận.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Sendo 4.0.14 (339)

Cập nhật vào: 2019-05-25

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(339) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 6f82f9d7bedd2f14937c59e6d4892724f65de5fb

Dung lượng tệp: 35.8 MB

Tải về

2019-05-25
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Sendo 4.0.14 (338)

Cập nhật vào: 2019-05-23

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(338) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 541192abd610bd7d930647e3f35d5bcbc63066bd

Dung lượng tệp: 38.0 MB

Tải về

2019-05-23
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Sendo 4.0.14 (337)

Cập nhật vào: 2019-05-20

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(337) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 02d4f5d94ad0c5863a6edae7315a2870380b82ed

Dung lượng tệp: 38.0 MB

Tải về

2019-05-20
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Sendo 4.0.14 (335)

Cập nhật vào: 2019-05-16

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(335) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 24d7ee90d291f6c5cbcad5fd6b6479a830205869

Dung lượng tệp: 36.2 MB

Tải về

2019-05-16
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Sendo 4.0.14 (333)

Cập nhật vào: 2019-05-10

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(333) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 6fca1400ec7beeb31e3ac98601cc60e88e72751f

Dung lượng tệp: 34.4 MB

Tải về

2019-05-10
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Sendo 4.0.14 (332)

Cập nhật vào: 2019-05-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 5bc866ba78202fc352364471dc843237fb1913b5 Sendo 4.0.14(332) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: a44fb01415091033c28cc06b6ca3c4d6269c17ed

Dung lượng tệp: 30.9 MB

Tải về

2019-05-07
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...