Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다!
Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다! biểu tượng

Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다!

06.04.07 for Android

KT corp.

Mô tả của Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다!

즐거움을 다 본다! Seezn
최신 영화, 인기 드라마, 예능, 프로야구까지 다~ 있는 요즘 필수 APP
CJ ENM, JTBC 등 실시간TV 210여 개 채널 본방사수가 가능해요!

로그인만 해도 볼 수 있는 무료 VOD, 실시간TV가 가득!
심심할 땐 Seezn에서 놀아요.

⊙ 더 풍성해진 시즌 HOME
무료 콘텐츠로 꾸-욱 채운 누구나 무료 차트
지금 핫한 실시간 채널은 홈에서 바로 플레이~
시즌이 하나하나 뽑아 추천하는 특별관도 놓칠 수 없어요.
지금부터 새로운 '홈'을 만날 시간이에요.

⊙ 차원이 다른 AI 큐레이션
월요일 아침 출근길을 달래주는 꿀잼 클립,
내 시청 이력을 분석한 AI 추천과 테마별 콘텐츠까지!
매일매일 즐거운 영상이 쏟아지고 있어요.

⊙ 나를 위한 시즌 플레이어
시즌에서 영상을 즐기는 새로운 방법을 알려줄게요.
내 최애의 순간만 몰아보는 아티스트 플레이,
담고 싶은 구간만 딱-딱- 선택해 간직하는 마이 클립!
확 바뀐 시즌 플레이어를 만나보세요~

⊙ 아티스트별 특화 페이지
새로운 인물 전용 페이지가 열렸어요.
잠시 다른 검색 창은 끌게요~
작품활동부터 수상이력이 담긴 히스토리, 응원의 댓글 한 마디까지.
내 최애 아티스트의 모든 것을 한눈에 확인할 수 있어요.

⊙ 내 취향을 보여주는 시즌 리포트
이달의 시청이력을 분석하는 '시즌 리포트' 짜-잔!
마이시즌에서는 내 모든 취향을 한눈에 볼 수 있어요.

[Seezn 의 접근 권한 항목 및 필요 사유]
1. 필수적 접근 권한
# 전화권한 : 고객센터(100번) 전화 연결 및 휴대폰 번호를 통한 로그인 기능 사용을 위해 접근이 필요합니다.
# 저장권한 : 시즌에서 제공하는 콘텐츠 이미지(포스터,스틸컷등) 저장 및 VOD 임시저장 기능 사용을 위하여 접근이 필요합니다.

2. 선택적 접근 권한
# 마이크권한 : 음성인식을 통한 검색 기능 사용 시, 필요한 권한입니다.
# 카메라권한 : 프로필 사진 촬영을 위하여 카메라 접근 권한이 필요합니다.

* 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.
* 시즌은 안드로이드 6.0 이상 버전에 맞추어 선택적 접근권한을 개별적으로 동의하고 설정할 수 있도록 개발되었습니다. 만약 안드로이드 6.0 미만 버전을 이용하는 경우에는 단말장치 제조업체에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인하여 업그레이드를 진행하시고 이용하시기 바랍니다. 또한 운영체제가 업그레이드되더라도 기존 앱에서 동의한 접근권한이 바뀌지는 않기 때문에 접근권한을 다시 설정하기 위해서는 단말 설정 메뉴에서 재설정하시면 됩니다.

Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다! 06.04.07 Cập nhật

2021-06-18
시즌과 함께 집콕하며 이겨내요!
집 안에만 있는 요즘에도 새로운 재미를 찾는 일은 필요해요~ 홈스쿨링 콘텐츠부터 극장 동시 상영 영화까지.
오늘의 나를 즐겁게 하는 곳, Seezn에서 시작됩니다:)

v06.04.07 시즌 업데이트
· 보안 기능 개선
· 그 외 소소한 버그를 함께 고쳤어요.

Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다! Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giải trí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Kyr Hareseth

Phiên bản mới nhất: 06.04.07Yêu cầu cập nhật Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다!

Available on: Tải Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다! trên Google Play

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Seezn(시즌) - 즐거움을 다 본다!
Xem thêm từ KT corp.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...