Trang chủ » Trò chơi » Dạng bảng » Sea Battle » 1.1.23
Sea Battle biểu tượng

Sea Battle

V1.1.23

Có gì mới

- minor optimizations
- game pausing fix
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Sea Battle 1.1.23 (20000023)

Cập nhật vào: 2019-03-14

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 099eb56f9bc5f5d68d5126272c163b0eabcb00cc Sea Battle 1.1.23(20000023) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 0b46e1d1e453833b7aea6b9e3683fff3c40635b5

Dung lượng tệp: 9.5 MB

Tải về

2019-03-14
arm64-v8a
Android 4.2+
nodpi
Sea Battle 1.1.23 (10000023)

Cập nhật vào: 2019-03-14

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 099eb56f9bc5f5d68d5126272c163b0eabcb00cc Sea Battle 1.1.23(10000023) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: abecc22a09df31ff421bd3832bde6794516cdcfa

Dung lượng tệp: 9.1 MB

Tải về

2019-03-14
armeabi-v7a
Android 4.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...