SCHOOL PARENT APP biểu tượng

2.49 by Neverskip


Jun 13, 2024

Giới thiệu về SCHOOL PARENT APP

Quyền. Phân tích. Đạo luật.

Lưu ý: Ứng dụng này cần phiên bản Android tối thiểu 6.0. Nếu ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn, vui lòng đăng nhập qua Cổng thông tin dành cho phụ huynh https://parent.neverskip.com bằng Số điện thoại di động đã đăng ký của bạn.

Ứng dụng dành cho phụ huynh - Các tính năng:

- Thông tin về học thuật, hoạt động và tham dự trong một chạm

- Nhận chi tiết về các khoản phí phải trả và cũng là một tùy chọn để thanh toán trực tiếp từ điện thoại di động

- Truy cập ảnh, video về tất cả các chức năng của trường

- Nhận liều các hoạt động thú vị để làm với trẻ em của bạn tại địa phương

- Lập kế hoạch cho các hoạt động từ lịch học hàng ngày của trường

- Theo dõi thời gian thực của xe buýt trường học

Và nhiều thứ khác nữa.

Nếu bạn cần trợ giúp với ứng dụng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Mobil Ứng dụng@neverskip.com

Lưu ý: Ứng dụng dành cho phụ huynh học đường chỉ có thể được kích hoạt bởi phụ huynh được ủy quyền truy cập ứng dụng này.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.49

Last updated on Jun 13, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật SCHOOL PARENT APP 2.49

Được tải lên bởi

Jhosep Tangara Yucra

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải SCHOOL PARENT APP trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

SCHOOL PARENT APP Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.