Trang chủ » Doanh nghiệp » Máy Quét Cho Tôi » 1.7
Máy Quét Cho Tôi biểu tượng

Máy Quét Cho Tôi

V1.7

Có gì mới

Phiên bản mới bao gồm những cải tiến lớn về hiệu suất và một tính năng hoàn toàn mới:
Công cụ Đánh dấu tiện lợi để đánh dấu những điểm chính trong bản quét của bạn bằng các màu khác nhau. Từ bây giờ, bạn có thể áp dụng và xóa đánh dấu bằng một lần chạm để khiến mọi tài liệu trở nên dễ đọc.
Cám ơn vì đã luôn ủng hộ và góp ý! Đừng ngần ngại chia sẻ phản hồi của bạn với chúng tôi thông qua email support@apalon.com
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Máy Quét Cho Tôi 1.7 (2911)

Cập nhật vào: 2019-02-12

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6dec14446eecf4377e99cbff88ebfc18c096753e Máy Quét Cho Tôi 1.7(2911) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 2fbe0c34466d79f7b39b02d272c524501c3df3bb

Dung lượng tệp: 62.6 MB

Tải về

2019-02-12
x86
Android 5.0+
nodpi
Máy Quét Cho Tôi 1.7 (2903)

Cập nhật vào: 2019-02-12

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6dec14446eecf4377e99cbff88ebfc18c096753e Máy Quét Cho Tôi 1.7(2903) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 262985d3cf86e96f8bad14b3b5c4bb3234a863ad

Dung lượng tệp: 53.7 MB

Tải về

2019-02-12
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Máy Quét Cho Tôi 1.7 (2902)

Cập nhật vào: 2019-02-12

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6dec14446eecf4377e99cbff88ebfc18c096753e Máy Quét Cho Tôi 1.7(2902) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 6b60b28481d76146ba1ba6fd66ad185fd130f190

Dung lượng tệp: 52.0 MB

Tải về

2019-02-12
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...