Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Samsung Push Service
Samsung Push Service biểu tượng

Samsung Push Service

3.3.31.0 for Android

Samsung Electronics Co., Ltd.

Mô tả của Samsung Push Service

You can check the installation of the app in 'Settings > Application manager' after downloading the Samsung push service.
The Samsung push service provides the notification service only for Samsung services (Galaxy Apps, Samsung Link, Samsung Pay, etc.) on Samsung devices.

If you delete the Samsung push service, you may not receive the new notification messages.

The Samsung push service provides the below services.
- New message is displayed in the pop-up window
- Display a badge on the application icon for a new message
- Display new message on the notification bar

Enjoy the fast and precise notification service with the Samsung push service.


* Notice of Permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]
: Only required in Android N OS and below
- Telephone : Required for device identification when service subscribing

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.

* Open Source License
Copyright (C) The Android Open Source Project
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Samsung Push Service 3.3.31.0 Cập nhật

2022-04-22
Enhance functional stability

Samsung Push Service Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Adrian Nava Almanza

Phiên bản mới nhất: 3.3.31.0Yêu cầu cập nhật Samsung Push Service

Available on: Tải Samsung Push Service trên Google Play

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Samsung Push Service Alternatives
Yahoo Mail – Luôn giữ tổ chức!
Yahoo Mail – Luôn giữ tổ chức!
Tải xuống
TikTok
TikTok
Tải xuống
Smart Switch Mobile
Smart Switch Mobile
Tải xuống
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Tải xuống
Samsung Music
Samsung Music
Tải xuống
Play Services Info (Update)
Play Services Info (Update)
Tải xuống
Microsoft Edge: Web Browser
Microsoft Edge: Web Browser
Tải xuống
Copy My Data: Content Transfer
Copy My Data: Content Transfer
Tải xuống
Samsung Health
Samsung Health
Tải xuống
Galaxy Wearable (Samsung Gear)
Galaxy Wearable (Samsung Gear)
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...