Samsung MobileLink biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.7.13 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Aug 3, 2015

Giới thiệu về Samsung MobileLink

Use your Galaxy-S/S2,Galaxy-Tab for Mobile Link in Samsung Smart Camera.

- Install MobileLink App to your Android Smartphone and enjoy sharing photos and videos from Samsung SMART Camera to your Smartphone instantly

Function

- Provides preview function of photos stored in Samsung SMART Camera

- Provides wireless-multiple copy function of photos and videos stored in Samsung SMART Camera

Operation

- Wirelessly connect Samsung SMART Camera and Android Smartphone by using Application

- View, select and copy selected files wirelessly by using Application

- Copy original files stored in SMART Camera to Android Smartphone

Compatible devices

- Android version : 2.2(Froyo) or higher, display WVGA(320*480) or higher

- Supported Samsung SMART camera : WB850F, WB150F, DV300F, ST200F and other Wi-Fi applied models from 2012

( May not operate normally in some devices.)

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.7.13

Last updated on Aug 3, 2015

-Error correction about the conection.
-Error correction about transfer files.
-Other bug fixes.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung MobileLink 1.7.13

Được tải lên bởi

Jhon Adiel Contreras

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

Samsung MobileLink Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.