Samsung Mobile Print Manager biểu tượng

1.17.150408 by HP Inc.


Jul 20, 2015

Giới thiệu về Samsung Mobile Print Manager

Tiếng Việt

Một công cụ nhanh chóng và dễ dàng để cấu hình máy in và quản lý.

Mobile Print Manager is a free app that makes printer configuration and management easy using NFC.

Using this app, printer settings can be managed remotely through mobile devices in an enterprise environment.

Printer settings for copy, fax, scan and network can be transferred from one printer to other printers just by taping your mobile on the Printer.

You would also be able to connect printer to the same Wi-Fi networks as Mobile device is connected to.

For security purposes you would need to provide printer's registered administrator ID / PW.

*To use Mobile Print Manager app, NFC / Wi-Fi option will be required to be installed.

- SL-NWE001X

[Supported Models]

M4580/M5370/K4300/X4300

[Supported environment]

- Android 4.0 and above.

[Required Permissions]

- android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

- android.permission.ACCESS_WIFI_STATE

- android.permission.CHANGE_WIFI_STATE

- android.permission.INTERNET

- android.permission.NFC

- android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

- android.permission.READ_PHONE_STATE

- android.permission.VIBRATE

- android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.17.150408

Last updated on Jul 20, 2015

[Mobile Print Manager]
- Version: V1.17.150408
- Changes: Minor bug fix

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung Mobile Print Manager 1.17.150408

Được tải lên bởi

Shady Emad

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Samsung Mobile Print Manager Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.