Giới thiệu về Samsung Galaxy S6 Experience.

Discover Samsung Galaxy S6 (English)

Samsung Galaxy S6 Experience App offre un'esperienza interattiva di Galaxy S6 e Galaxy S6 edge. Scopri tutte le novità sul design, le funzionalità e gli accessori dedicati.

Nella categoria "Design" potrai ammirare Galaxy S6 con una visuale a 360° e scoprire la storia della sua ideazione.

Nella categoria "Funzionalità" vengono presentate 4 funzioni principali attraverso un'esperienza interattiva e la spiegazione dei benefici.

Nella categoria "Accessori" potrai scoprire tutti i nuovi accessori dedicati a Galaxy S6 e individuare quelli che maggiormente si adattano al tuo stile.

1. Scopri il Design di nuova generazione

- Design di nuova generazione: esperienza virtuale a 360°

- Storia della sua ideazione

2. Scorpi le Funzionalità di nuova generazione

- Esperienza interattiva e benefici (Fotocamera / Ricarica / Sicurezza / Display)

3. Migliora e completa la tua esperienza Galaxy

- Catalogo accessori personalizzato sul tuo stile di vita

Devices supported: Android Smartphone (4.0 or above)

Resolution: 1280x720

RAM: 1GB

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung Galaxy S6 Experience. 1.13

Được tải lên bởi

Goon OG OG

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.13

Last updated on Feb 3, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Samsung Galaxy S6 Experience. Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.