Giới thiệu về Samsung Accessory Service

Tiếng Việt

Dịch vụ này cho phép bạn sử dụng nhiều chức năng bằng cách kết nối các phụ kiện.

Dịch vụ phụ kiện Samsung cung cấp một môi trường ổn định, trong đó bạn có thể sử dụng nhiều tính năng khác nhau bằng cách kết nối các phụ kiện với thiết bị di động của mình.
Dịch vụ này tương thích với nhiều môi trường kết nối khác nhau và nó giúp việc sử dụng các phụ kiện với thiết bị di động của bạn hiệu quả và thuận tiện thông qua các ứng dụng quản lý.
(ví dụ: Galaxy Wea Wear, Samsung Camera Manager Inst.)

Dịch vụ phụ kiện Samsung có thể được sử dụng với các phụ kiện sau khi được kết nối với thiết bị di động.
- Gear GALAXY, Gear 2, Gear S Series, Dòng đồng hồ Galaxy
- Samsung Gear Fit 2
- Samsung NX-1

Dịch vụ phụ kiện Samsung cung cấp các tính năng sau cho phụ kiện và thiết bị di động.
- Kết nối và gửi / nhận dữ liệu
- Chuyển tập tin

Sự cho phép sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng.
[Quyền yêu cầu]
- Lưu trữ: Cần phải truyền tập tin phương tiện sang thiết bị phụ kiện.

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.
Các quyền được cho phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.

Nếu bạn cài đặt hoặc di chuyển ứng dụng này sang bộ nhớ ngoài, nó có thể không hoạt động đúng.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung Accessory Service 3.1.96.40130

cập nhật trên

Oct 20, 2022

Được tải lên bởi

Samsung Electronics Co., Ltd.

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Available on

Tải Samsung Accessory Service trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Samsung Accessory Service Các bài báo

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...