Giới thiệu về Salt & Pepper, Don't mix em up

Tiếng Việt

Vẽ đường đi để giúp muối và hạt tiêu đến được cốc tương ứng.

Chạm vào màn hình để vẽ các đường giúp muối và tiêu đến được cốc tương ứng.
Đừng trộn chúng với nhau!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Salt & Pepper, Don't mix em up 1.5.1

cập nhật trên

Feb 24, 2023

Được tải lên bởi

Mark Franco Bayoc

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Salt & Pepper, Don't mix em up trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...