Rush Hero biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.0 by Ketchapp


Jul 10, 2015

Giới thiệu về Rush Hero

Tiếng Việt

Chạm và kéo để di chuyển anh hùng để tránh những tảng đá rơi !!!

Touch and drag to move the hero in order to avoid the falling rocks!!!

What is your best score?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Jul 10, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Rush Hero 1.0

Được tải lên bởi

Sentilong Lkr

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Rush Hero Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.