rtv FAQ

Cách tải xuống rtv trên PC?

Đối với người dùng Windows, bạn có thể cài đặt trình giả lập Android như Gameloop để tải xuống rtv trên PC.

Cách tải xuống rtv trên mac?

Đối với người dùng Mac, bạn có thể thử Bluestack cho Mac để cài đặt rtv trên MAC.

rtv có miễn phí tải xuống không?

Có, rtv miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của rtv là gì?

rtv chiếm 5.0 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ rtv ngôn ngữ nào?

rtv hỗ trợ isiZulu,中文,Việt Nam và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ rtv hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

Thêm thông tin

  • Tên gói hàng
  • Ngôn ngữ
    English
  • Yêu cầu Android
    Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
  • Xếp hạng nội dung
    Teen,Violent References, Sexual Themes
  • Cấu trúc
    universal
  • Quyền
  • Chữ ký
    24565db7aaedf3465f02359a041c2b56c74cf724

rtv TV Programm Fernsehprogr_v3.0.1_APKPure.com.apk <span class="fsize">(5.0 MB)</span>

rtv Download APK 3.0.1 (5.0 MB)

Đang tải xuống

rtv Download APK 3.0.1 (5.0 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Đang tìm kiếm...
tracking