Giới thiệu về Royal Defense!

Tiếng Việt

Đánh bại những kẻ tấn công bằng cung, Nâng cấp vũ khí của bạn và Làm cho lâu đài của bạn mạnh hơn

Bảo vệ lâu đài của bạn khỏi cuộc tấn công. Đánh bại những kẻ tấn công bằng cung, Nâng cấp vũ khí của bạn và Làm cho lâu đài của bạn mạnh hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4.3

Last updated on Jan 7, 2023

- Whole new chest meta !
- Longer and more interesting levels
- New weapons !
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Royal Defense! 1.4.3

cập nhật trên

Jan 6, 2023

Được tải lên bởi

Spartan Spartan Spartan

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...