Rogue Agents biểu tượng

7.8 151 Đánh giá


0.249 by Midnight Games


Feb 26, 2019

Giới thiệu về Rogue Agents

EPIC nhiều người bắn súng thứ ba với đồ họa thế hệ tiếp theo và ACTION không ngừng

Rogue Agent is a third person shooter with the good graphics, realistic physics and epic game-play mechanics.

Dodge, Climb, parkour, Traverse the world in any way to take out the enemy and become the best agent.

Welcome to the Open Beta!

Features:

* Next-Gen Mobile graphics

* Huge selection of Agents

* Lots of Weapon

* Weapon attachment

* Clear controls

* 3 Game Modes!

-Free for all

-Team Death

-Match and Capture Point

This is open beta, Let us know where we should improve!

BECOME A ROGUE AGENT

follow us for updates:

Twitter: https://twitter.com/_MidnightGames

Faccebook: https://www.facebook.com/mNightGame

Instagram: https://www.instagram.com/midnight__games/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmfDZmYSX07OSqdFy7BEbWw

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Rogue Agents 0.249

Được tải lên bởi

Arkar Arkar

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.249

Last updated on Feb 26, 2019

- Massive performance improvement
- Better animation quality on low-end devices

Hiển thị nhiều hơn

Rogue Agents Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.