Giới thiệu về Risky Road

Tiếng Việt

bạn có thể băng qua đường?

Drive as far as you can and keep the egg safe.

Get the right speed to pass obstacles.

Just tap the screen to accelerate and pass obstacles, keep the egg safe !

Collect coins and bonus letters to unlock new cars and egg colors.

How far will you go ?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Sep 26, 2016

NEW LEVEL : Jump over the lava!!!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Risky Road 2.0

cập nhật trên

Sep 26, 2016

Được tải lên bởi

Eliane Lago

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...