Rider Worlds biểu tượng

1.09.0.00 by Ketchapp


Jun 29, 2024

Giới thiệu về Rider Worlds

Drive through unique tracks, customize your bike & master thrilling stunts!

Get ready to rev your engines and conquer the ultimate biking challenge in Rider Worlds!

In this Rider sequel, you’ll drive your motorcycle through adrenaline-pumping races filled with heart-stopping flips, daring stunts, and lightning-fast dashes.

Jump over obstacles and defy gravity as you navigate a world of danger and extreme thrill.

This skill-based, fast-paced arcade game will push your limits and test your abilities to the max. With its impossible tracks and challenging obstacles, only the most skilled pilots will rise to the top of the league.

Master the rhythm, perfect your timing, and showcase your dexterity as you strive to beat records and achieve the highest scores. 

- Unlock 4 different worlds with unique properties: magnet roads, gravity fields, death lasers, glass floors… Only champions will get to the last world!

- Browse through 24 incredible bikes and cars, and upgrade each of them to 3 levels of rarity with exclusive designs.

- Find 5 extremely rare animated bikes only available during special events! Upgrade each one up to 3 times and give them a unique look.

- Try dozens of color schemes, trails, and animations – more than 6,000 unique skin combinations!

- Earn exclusive rewards and bikes during seasonal events! 

Embark on a neon-lit journey through futuristic landscapes, where minimalist 2D geometry and sleek lines create non-stop excitement and endless thrills.

Are you ready to ride, flip, and dash your way to victory?

Join the best bikers and become the ultimate champion in Rider Worlds!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.09.0.00

Last updated on Jun 29, 2024

- Rider Worlds meets Hungry Shark: get ready for a shark-infested season! Dive in from the 15th of July until the 28th of July & earn jaw-dropping shark-themed cosmetics to ride those summer waves in style!
- An improved daily BONUS reward track! Play daily, collect all ‘BONUS’ letters, and claim your daily rewards.
- Lots and lots of bug fixes & improvements across the board.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Rider Worlds 1.09.0.00

Được tải lên bởi

Ayoob Wajdy

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Rider Worlds trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Rider Worlds Các bài báo

Rider Worlds FAQ

Làm thế nào để đăng ký Rider Worlds?

Chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn, mở nó và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản.

Có thể tôi sử dụng Rider Worlds ở chế độ ngoại tuyến không?

Không, ứng dụng của chúng tôi yêu cầu kết nối internet ổn định vì nó dựa vào dữ liệu thời gian thực cho chức năng dẫn đường và các tính năng khác.

Loại phương tiện nào mà Rider Worlds hỗ trợ?

Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ nhiều loại phương tiện bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp, các tùy chọn giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện..

Rider Words có cung cấp hướng dẫn từng bước khi lái xe hoặc đi xe không?

Có! Tính năng hướng dẫn từng bước của chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước với thông báo giọng nói để giúp bạn đến nơi mục tiêu một cách hiệu quả.

Hiển thị nhiều hơn

Rider Worlds Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.