Remote Viewfinder biểu tượng

2.2.11 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Aug 5, 2015

Giới thiệu về Remote Viewfinder

Tiếng Việt

Use your Galaxy-S/S2,Galaxy-Tab as a remote controller for Samsung Smart Camera.

- Install Remote Viewfinder App to your Smartphone, then experience new way of image capturing. Samsung SMART Camera can be controlled remotely on your Smartphone

(This 'Remote Viewfinder' application is not for GALAXY Camera.)

Function

- Samsung SMART Camera Live View (Preview screen) can be wirelessly checked on Smartphone screen with real time connection

- Provides control of Timer, Flash, Resolution and capturing of Samsung SMART Camera on Smartphone

Operation

- When using this App (Camera and Smartphone are connected), images taken by Smartphone will also be taken by Smart Camera and saved in the camera

- When saving the images, the camera will also store the information about location provided by Smartphone's GPS on the pictures

- Provides remote controlling function for capturing and playback

- Possible to control zoom level wirelessly

- Captured images can also be copied to Smartphone

Compatible Devices

- Android version : 2.2(Froyo) or higher, display WVGA(320*480) or higher

- Supported Samsung SMART camera : WB850F, WB150F, DV300F, ST200F and other Wi-Fi applied models from 2012

( May not operate normally in some devices.)

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.2.11

Last updated on Aug 5, 2015

Improved compatibility for smart phone

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Remote Viewfinder 2.2.11

Được tải lên bởi

Løs Ãngélês Ãÿmën

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

Remote Viewfinder Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.