Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Regal » 8.9.0
Regal biểu tượng

Regal

V8.9.0

Có gì mới

Enhancements and bug fixes. Thank you for choosing Regal!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Regal 8.9.0 (931)

Cập nhật vào: 2020-12-23

Uploaded by: Ahmed Haleel

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 8ecacaf16b9a72ac4d5ad81fe094cbfc0764b0ad Regal 8.9.0(931) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: a682bdfcd86507a97febe7fe0776264d1d3aa99b

Dung lượng tệp: 69.4 MB

Tải về

2020-12-23
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 7.0+
nodpi
Regal 8.9.0 (930)

Cập nhật vào: 2020-12-24

Uploaded by: Erwandhy

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 8ecacaf16b9a72ac4d5ad81fe094cbfc0764b0ad Regal 8.9.0(930) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: universal

Tệp SHA1: bef51c52a2d4fda8219f8c63f65958cd0aee455e

Dung lượng tệp: 30.1 MB

Tải về

2020-12-24
universal
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...