Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Readmoo 看書 » 2.10.7
Readmoo 看書 biểu tượng

Readmoo 看書

V2.10.7

Có gì mới

新增項目:
1.買書單書頁書評與劃線按讚收藏功能。
修正項目:
1.無法播放內嵌影片。
2.18禁書封標示錯誤。
3.書籍圖片未正常顯示。
4.馬拉松參賽書籍調整。
5.標籤與馬拉松書櫃分類面板。
6.總覽頁閱讀時間。
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Readmoo 看書 2.10.7 (2100700)

Cập nhật vào: 2020-11-13

Uploaded by: Yan Santos Souza Santos Souza

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 4cc98db6d8417b15e4b198421ae6b5b47ed74521 Readmoo 看書 2.10.7(2100700) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.readmoo.mooreader.v2.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: cdbc488fd9e1a74ad60edab8cf67e57a657db4bc

Dung lượng tệp: 87.2 MB

Tải về

2020-11-13
arm64-v8a
Android 4.4+
160-640dpi
Readmoo 看書 2.10.7 (2100700)

Cập nhật vào: 2020-11-16

Uploaded by: Arkan Ismail

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 4cc98db6d8417b15e4b198421ae6b5b47ed74521 Readmoo 看書 2.10.7(2100700) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.readmoo.mooreader.v2.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 014722ed3de8f2ac816d323aee292b38f3c04d99

Dung lượng tệp: 87.3 MB

Tải về

2020-11-16
arm64-v8a
Android 4.4+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...