Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » RainbowKey
RainbowKey biểu tượng

RainbowKey

Keyboard

2.6.0 for Android

iHandy Ltd.

Mô tả của RainbowKey

RainbowKey Keyboard is the fun keyboard app for Android keyboard. The smart keyboard for Android provides you with a smart keyboard, gif keyboard, cute emoji keyboard, photo keyboard, free keyboard themes, cool fonts, autocorrect and fast typing! Download this android keyboard, enjoy the free android keyboard with cute emoji, a smart keyboard for auto-correction, cool fonts, photo keyboard, and keyboard themes!

🎅Rainbowkey Keyboard - Keyboard for android keyboard & fancy keyboard for android keyboard =cute emoji keyboard + GIF keyboard + keyboard themes + cool fonts + keyboard background + fancy keyboard with emojis + smart keyboard + free keyboard + autocorrection + fast typing + photo keyboard…

Smart keyboard for android keyboard - Rainbowkey Keyboard offers tons of funny GIFs for texting, stylish cool fonts smart keyboard for android keyboard, emoji stickers, gif keyboard app, fast gesture typing, auto correction, photo keyboard, cool fonts, free keyboard with emojis and great word predictions of the smart keyboard.

🏆 RainbowKey Smart Keyboard Highlights:

🌟️ Free gif keyboard for android keyboard & fancy keyboard with emojis: Colorful keyboard themes with cute emoji.
🌟️ Set your Photo as keyboard background - photo keyboard & keyboard themes.
🌟️ Personalized keyboard: cute emoji keyboard with cute emoji stickers & emoticons.
🌟️ Fun keyboard for Android keyboard with cute emoji stickers and keyboard stickers.
🌟️ Cool fonts & fancy fonts smart keyboard for Android keyboard based on Unicode.
🌟️ GIF keyboard: Tons of gifs for texting to match your mood.
🌟️ Smart keyboard: Autocorrection & Next Word Prediction.
🌟️ Gesture Typing - fast typing: Swipe type. Gesture Typing with dynamic floating effect.
🌟️ Multilingual keyboard app for an android keyboard with 30+ languages.

Enjoy smooth gesture typing with the best keyboard app for Android keyboard, make your android keyboard faster than ever!

🎨 Personalized android keyboard - your personalized keyboard.
RainbowKey keyboard customizer, keyboard app to personalize your typing, provides FREE keyboard themes with emojis! Photo keyboard app, the keyboard for android keyboard helps to customize keyboard background and fancy keyboard themes with your own photos & the font keypad characters.

😂 Emoji Keyboard – emoji prediction to match your words.
Emoji Keyboard for Android keyboard, a fancy keyboard with emoji sticker, provides you with cute emoji, emoticons, emoji sticker and cute gifs smart keyboard. Emoji keyboard is more than a classic emoji keyboard in which emoji stickers can be sent while texting.

🐶 GIF Keyboard - Say more and add tone to your conversation.
GIF Keyboard offers gifs for texting with Gif Keyboard. Enjoy funny gifs for texting & emoji stickers or share gifs on a platform such as Facebook, Twitter, WhatsApp...

Smart Keyboard - Swipe Typing. Word Prediction. Auto Correction.
Gesture Typing - Swipe fingers to enjoy fast input. Word Prediction of the best keyboard for android - accurate suggested words. Auto Correction of the android keyboard! Enjoy flash keyboard with smart auto-correction.

👑 Smart Keyboard.
Enjoy personalized Keyboard themes, funny GIF keyboard, cute emoji stickers, emoticons, and emoji keyboard. Share fancy emoji stickers, enjoy typing with keyboard themes & keyboard customization of the keyboard for Android!

💓 Note: RainbowKey keyboard provides a safe typing experience. Permission to access some device items are required, NO personal information collected.

Join Us
Google+ Community:plus.google.com/communities
Facebook Page:www.facebook.com/rainbowkeyapp
RainbowKey Color Keyboard: rainbowkey.com
Marketing: marketing.keyboardarts@gmail.com

RainbowKey 2.6.0 Cập nhật

2019-07-25
- Improve stability and performance.
- More and more funny Themes are coming, enjoy it now!
Thanks for using RainbowKey Keyboard!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Cá nhân hóa ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.6.0Yêu cầu cập nhật RainbowKey

Lấy nó trên: Tải RainbowKey trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với RainbowKey
Xem thêm từ iHandy Ltd.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...