Queen Bee! biểu tượng

8.5 20 Đánh giá


2.3.8 by Rollic Games


Apr 11, 2022

Giới thiệu về Queen Bee!

Tiếng Việt

Cô gái nổi tiếng nhất ở trường!

Lựa chọn của bạn sẽ khiến bạn trở thành Ong chúa hay Kẻ thất bại. Hãy chăm sóc bản thân, luôn hợp thời trang và là cô gái nổi tiếng nhất trường. Nhưng cẩn thận danh lợi khó đạt, dễ hao tổn.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3.8

Last updated on Apr 11, 2022

- Performance improvements

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Queen Bee! 2.3.8

Được tải lên bởi

Saeed Alakhras

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Queen Bee! Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.