Protect The Planet biểu tượng

0.9.0 by Ketchapp


Feb 6, 2016

Giới thiệu về Protect The Planet

Hành tinh của bạn bị tấn công bởi các tiểu hành tinh, may mắn là bạn có thể sử dụng mặt trăng như một lá chắn!

Your planet is attacked by asteroids, luckily you can use the Moon as a shield! Could you defend your planet long enough to let it prosper?

Tap to turn the moon around, tap and hold to accelerate it.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.9.0

Last updated on Feb 6, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Protect The Planet 0.9.0

Được tải lên bởi

Ellen

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Protect The Planet Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.