Trang chủ » Ứng dụng » Ăn uống » Prepear » 20.10.3
Prepear biểu tượng

Prepear

V20.10.3

Có gì mới

Thanks for cooking with Prepear! Get the latest app update to get...
-Updates to Print recipe and print meal plan.
-Search enhancements for add to planner.
-Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Prepear 20.10.3 (3146113)

Cập nhật vào: 2020-11-08

Uploaded by: Joao Pedro

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: b216992abac81204ea7ca0c387e880abb6012d86 Prepear 20.10.3(3146113) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 7e9695986aa1ea083c942205b261aecaddee1dec

Dung lượng tệp: 13.8 MB

Tải về

2020-11-08
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
Prepear 20.10.3 (1048961)

Cập nhật vào: 2020-11-08

Uploaded by: Rohit

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: b216992abac81204ea7ca0c387e880abb6012d86 Prepear 20.10.3(1048961) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 992d11aa90198675260adf9a0bd58e124d5492ed

Dung lượng tệp: 13.5 MB

Tải về

2020-11-08
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...