Pou biểu tượng

9.2 15 Đánh giá


1.4.76 by Zakeh.


Dec 19, 2016

Giới thiệu về Pou

Tiếng Việt

Adopt and take care of your very own alien Pet!

Do you have what it takes to take care of your very own alien pet?! Feed it, clean it, play with it and watch it grow up while leveling up and unlocking different wallpapers and outfits to satisfy your unique taste. How will YOU customize your POU?

* Feed and take care of Pou, and watch it grow!

* Play Games in the Game Room and collect Coins!

* Experiment with Potions at the Lab!

* Customize Pou's appearance!

* Try out new Outfits, Hats and Eyeglasses!

* Customize each room's Wallpaper!

* Unlock Achievements and Special items!

* Visit and play with your friends!

* Talk to Pou and listen back!

We're always listening to your suggestions to improve Pou and add new stuff! If you have any issue with the game, just contact us and we will help you! (we can't reply to comments)

http://help.p0u.me! :)

Pou is available in English, French, Spanish, Catalan, Portuguese, Italian, German, Dutch, Danish, Polish, Hungarian, Romanian, Czech, Slovak, Russian, Japanese, Korean, Chinese, Persian and Arabic.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4.76

Last updated on Dec 19, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pou 1.4.76

Được tải lên bởi

Akshay A Key

Yêu cầu Android

Android 2.3.4+

Hiển thị nhiều hơn

Pou Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.