Pokemon Wallpaper biểu tượng

1.8 by Kataredev


Jun 28, 2018

Giới thiệu về Pokemon Wallpaper

Tiếng Việt

Pokemon nền hd, Pikachu, Pokemon hình nền, ảnh nền

Pokemon wallpaper in this app you will get wallpapers of all the Pokemon from anime Pokemon, pokedex and all anime series of Pokemon like Pikachu wallpaper, Charizard wallpaper, legendary pokemon wallpaper, Arceus wallpaper, Rayquaza wallpaper, Vaporeon wallpaper, Dragonite wallpaper, Gyarados wallpaper, And many more like Raichur, gangar, Lucario, Blastoise, Vulpix, Eevee, garchomp, Bulbasaur etc.

In this app you will get the resolution of Pokemon background images up to 8k.

It will required for 4G or WIFI network for fast loading of Pokemon wallpaper HD.

In this Pokemon wallpaper app you will get category wise wallpapers.

Some of the following categories are:

1. pokemon

3. pokemon cards

4. pokemon games

5. pokemon emerald

6. pokemon online

7. pokedex

8. pokemon red

9. pokemon x

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.8

Last updated on Jun 28, 2018

Changes in Ads Management.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pokemon Wallpaper 1.8

Được tải lên bởi

Iin

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Pokemon Wallpaper Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.