Giới thiệu về Pocket Bowling

Tiếng Việt

Arcade cuối cùng bowling trò chơi!

◉◉◉ The ultimate arcade bowling game! ◉◉◉

Swipe'n'throw the ball to clear out the board from every pin! How many can you do in a row?

Collect stars to unlock new balls. Take challenges to unlock new board skins. Improve your skills and become the master of the board.

Beat the world leaderboard to become the Bowling star!

Easy to learn, hard to master!

◉ Free to play
◉ Endless gameplay
◉ Simple yet tricky ball control
◉ Challenge your friends with the best score
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pocket Bowling 1.0

cập nhật trên

Apr 4, 2018

Được tải lên bởi

Shine Tay Zar

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...