Giới thiệu về Play Tube - Block Ads on Video

Tiếng Việt

Play Tube - Chặn quảng cáo trên ứng dụng trình phát video bật lên Video.

Bạn có thể xem video không có quảng cáo với ứng dụng Play Tube. Bạn có thể xem ống mà không cần đăng nhập trong ứng dụng Play Tube.
Bạn có thể tìm kiếm video yêu thích của mình bằng Play Tube - Chặn quảng cáo trên video thêm ứng dụng ống miễn phí.
Tính năng màn hình bật lên cũng trong Play Tube, bạn có thể xem video không có quảng cáo trong màn hình bật lên. Chế độ Dark / Light cũng có trong Play Tube, thêm ứng dụng ống miễn phí
Bạn cũng có thể đăng ký người tạo video yêu thích của mình mà không cần đăng nhập với Play Tube - ứng dụng ống miễn phí có quảng cáo.
Bạn có thể cải thiện kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng các bộ lọc tìm kiếm Play Tube khác nhau.
Bạn có thể xem video HD và 4K vì Play Tube hỗ trợ độ phân giải cao với FPS cao.
Play Tube - Chặn quảng cáo trên video rất dễ sử dụng, không yêu cầu root thiết bị.


Các tính năng trong Play Tube:

Video bật lên
Bộ lọc tìm kiếm
Không cần đăng nhập
Không cần root
Chế độ tối / sáng trong lựa chọn chế độ Play Tube.
Trang xu hướng Play Tube
Tự động phát video với Play Tube
Khám phá bất kỳ video nào với Play Tube
Hỗ trợ Play Tube Độ phân giải cao

Nhóm Play Tube đang làm việc để cải thiện Play Tube. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
Và nếu bạn có ý tưởng cải tiến Play Tube, bạn có thể chia sẻ ý tưởng đó với chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Sử dụng khóa API v3 của YouTube trong Play Tube. Ứng dụng này không cho phép tải xuống bất kỳ loại nội dung nào.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.0.6

Last updated on Nov 25, 2022

Channel Video Error Fixed
Player Error Fixed
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Play Tube - Block Ads on Video 4.0.6

cập nhật trên

Aug 25, 2022

Được tải lên bởi

Deaf Mshary

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Play Tube - Block Ads on Video trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...