Pixel Watch Management Service biểu tượng

1.0.2.573290085 by Google LLC


Oct 16, 2023

Giới thiệu về Pixel Watch Management Service

Tiếng Việt

Tính năng an toàn cá nhân trên Pixel Watch

Dịch vụ quản lý Pixel Watch cung cấp cho Google Pixel Watch của bạn các tính năng an toàn.

Ứng dụng này có thể xử lý các cuộc gọi điện thoại đến và đi từ Pixel Watch khi bạn không có điện thoại để kích hoạt các cuộc gọi an toàn bằng Tín hiệu an toàn.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.2.573290085

Last updated on Oct 16, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pixel Watch Management Service 1.0.2.573290085

Yêu cầu Android

Available on

Tải Pixel Watch Management Service trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Pixel Watch Management Service Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.