Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Pixel Tiles 3 » 1.0.3
Pixel Tiles 3 biểu tượng

Pixel Tiles 3

V1.0.3

Có gì mới

[UPDATE]
- Bug fixed ♥️ We have improved stability and fixed some bugs!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Pixel Tiles 3 1.0.3 (200240)

Cập nhật vào: 2019-12-14

Uploaded by: อั๊ลลาม๊ะ ป๊ะน้องถือปืน บังหลบบ้านก่อน

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: faf91b480e094bce1c1bf2f4a4c5da2ac2caf428 Pixel Tiles 3 1.0.3(200240) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bbed94187cdd57d22bdaffdbf4dfb418ce2c06a3

Dung lượng tệp: 24.0 MB

Tải về

2019-12-14
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Pixel Tiles 3 1.0.3 (100240)

Cập nhật vào: 2019-12-14

Uploaded by: PJ Mos

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: faf91b480e094bce1c1bf2f4a4c5da2ac2caf428 Pixel Tiles 3 1.0.3(100240) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: ce43253f3b945d4ceb858bcf49df035e618e53a8

Dung lượng tệp: 23.4 MB

Tải về

2019-12-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...