Pixel Thermometer biểu tượng

Google LLC


Mar 22, 2024

Giới thiệu về Pixel Thermometer

Tiếng Việt

Đo nhiệt độ của các vật thể quanh bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng

Chỉ cần dùng điện thoại, bạn có thể nhanh chóng đo nhiệt độ của các vật thể quanh mình. Đặt các vật thể vào đúng vị trí trong khung cảm biến, chọn độ phát xạ và bắt đầu đo nhiệt độ! Lưu ý: phạm vi chính xác có thể thay đổi tuỳ theo nhiệt độ, khoảng cách đến vật và phạm vi phát xạ. Tính năng đo nhiệt độ của vật thể không dùng để đo thân nhiệt.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất

Last updated on Mar 22, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pixel Thermometer

Yêu cầu Android

Available on

Tải Pixel Thermometer trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Pixel Thermometer Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.