Pixel Ambient Services biểu tượng

4.4 6 Đánh giá


1.0.382690186 by Google LLC


Aug 8, 2022

Giới thiệu về Pixel Ambient Services

dịch vụ máy học trên thiết bị.

When music is playing nearby, it will automatically show up on your lock screen. With just a tap, save the song to a playlist or open it in your favourite apps. This works in real time; knowledge about thousands of songs has been built into your phone. This means no audio is ever stored on your phone or sent to Google to identify music, and it can even work offline.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pixel Ambient Services 1.0.382690186

Được tải lên bởi

Vijay Kumar Kol

Yêu cầu Android

Android 11.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.382690186

Last updated on Aug 8, 2022

• Better recovery from system errors
• Better handling of multi-user mode

Hiển thị nhiều hơn

Pixel Ambient Services Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.