Giới thiệu về Pick The Gold

Tiếng Việt

Bạn đang RICH nếu bạn tìm thấy Diamond !!!

You are Lucky if you find Gold or Silver,
You are Master if you find Saphire or Emerald,
But you are RICH if you find Diamond !!!

!!! Pick The Gold !!!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.9.10

Last updated on Nov 13, 2018

Minor bugs fixed.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pick The Gold 1.9.10

cập nhật trên

Nov 12, 2018

Được tải lên bởi

السلطان لعبة

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...