Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Pianist HD : Piano + » 20160926
Pianist HD : Piano + biểu tượng

Pianist HD : Piano +

V20160926

Có gì mới

- Fix the error "cannot process selected the file"
- Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Pianist HD : Piano + 20160926 (2022116270)

Cập nhật vào: 2016-09-26

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 9885d95ef3d16be5acdbdc0cfeab60719929d64a Pianist HD : Piano + 20160926(2022116270) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, mips, x86

Tệp SHA1: a7f5102069a68d0e4fded26a8f9e084fb9e287f5

Dung lượng tệp: 13.0 MB

Tải về

2016-09-26
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
Android 5.0+
nodpi
Pianist HD : Piano + 20160926 (2020916270)

Cập nhật vào: 2016-10-04

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 9885d95ef3d16be5acdbdc0cfeab60719929d64a Pianist HD : Piano + 20160926(2020916270) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, mips, x86

Tệp SHA1: 2d59b17a704e7358696785afd822b1476facf488

Dung lượng tệp: 13.0 MB

Tải về

2016-10-04
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
Android 2.3.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...