Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Pianist HD : Piano + » 20160921
Pianist HD : Piano + biểu tượng

Pianist HD : Piano +

V20160921

Có gì mới

- Bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Pianist HD : Piano + 20160921 (2022116265)

Cập nhật vào: 2016-09-20

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 9885d95ef3d16be5acdbdc0cfeab60719929d64a Pianist HD : Piano + 20160921(2022116265) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, mips, x86

Tệp SHA1: b0772f0ea0049942aec3b8daedbd196b4cc33a8e

Dung lượng tệp: 13.0 MB

Tải về

2016-09-20
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
Android 5.0+
nodpi
Pianist HD : Piano + 20160921 (2020916265)

Cập nhật vào: 2016-09-20

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 9885d95ef3d16be5acdbdc0cfeab60719929d64a Pianist HD : Piano + 20160921(2020916265) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, mips, x86

Tệp SHA1: 14b3615fd7b6b0708a81fcf19aff2e7011f28b18

Dung lượng tệp: 13.0 MB

Tải về

2016-09-20
armeabi
armeabi-v7a
mips
x86
Android 2.3.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...