Giới thiệu về Pi Network

Tiếng Việt

Start mining the cryptocurrency Pi coins on your mobile phone now.

Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới. Ứng dụng này cho phép bạn truy cập và phát triển cổ phần Pi của bạn và phục vụ như ví để lưu trữ tài sản kỹ thuật số của bạn. Pi được phân phối khá tốt, thân thiện với môi trường và tiêu hao năng lượng pin tối thiểu.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.34.2

Last updated on Dec 7, 2022

This version fixes a few bugs, improves the app's overall performance, and improves its visual aspect on some devices with unusual screen shapes.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pi Network 1.34.2

cập nhật trên

Dec 6, 2022

Được tải lên bởi

Igor Kannário

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Pi Network trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Pi Network Các bài báo

Pi Network FAQ

What is Pi Network?

Pi Network is a digital currency project that allows everyone to mine cryptocurrency on smartphones directly, rather than energy-intensive ASICs or GPUs.

How can I get Pi coins through Pi Network?

You need to apply for the KYC verification first, and then be able to start mining Pi coins on your phone. Read the full guide of how to verify Pi account on KYC here.

How much does one Pi coin worth now?

The value of one Pi coin equals to around $0.35 USD now and the price may goes higher if the Pi Network ecosystem expands.

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...