Pi Network biểu tượng

9.0 284 Đánh giá


1.37.0 by SocialChain


Apr 25, 2024

Giới thiệu về Pi Network

Tiếng Việt

Start mining the cryptocurrency Pi coins on your mobile phone now.

Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới. Ứng dụng này cho phép bạn truy cập và phát triển cổ phần Pi của bạn và phục vụ như ví để lưu trữ tài sản kỹ thuật số của bạn. Pi được phân phối khá tốt, thân thiện với môi trường và tiêu hao năng lượng pin tối thiểu.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.37.0

Last updated on Apr 25, 2024

This version fixes a few bugs and improves the app's overall performance.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pi Network 1.37.0

Được tải lên bởi

Igor Kannário

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Pi Network trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Pi Network Các bài báo

Pi Network FAQ

What is Pi Network?

Pi Network is a digital currency project that allows everyone to mine cryptocurrency on smartphones directly, rather than energy-intensive ASICs or GPUs.

How can I get Pi coins through Pi Network?

You need to apply for the KYC verification first, and then be able to start mining Pi coins on your phone. Read the full guide of how to verify Pi account on KYC here.

How much does one Pi coin worth now?

The value of one Pi coin equals to around $0.35 USD now and the price may goes higher if the Pi Network ecosystem expands.

Hiển thị nhiều hơn

Pi Network Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.