Giới thiệu về Photo Editor

Trình chỉnh sửa ảnh với khung ảnh.

Photo Editor

- Apply photo special effects with the pic editor. Instantly adjust the color of your photo in one easy click using photo editor.

photo editor

- Bring out the color with Color Splash effect or add impact with Focal Blur.

- Use photo filters with just one touch to apply lens flare effects or create light leak photos.

- Best photo editor to resize pictures, edit backgrounds, brighten pictures and more.

Color editing:

- Quick White Balance correction for improved color accuracy & tweak Saturation for the most vivid image possible.

Brighten pictures:

- Easily adjust Tone with Brightness, Darkness, Exposure and Contrast sliders.

Just Enjoy easy photo editor app.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.3

Last updated on Feb 27, 2021

Try Latest Photo Editor.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Photo Editor 1.0.3

Được tải lên bởi

อรรถพล แก้วสม

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Photo Editor Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.