Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » PDF Tools
PDF Tools biểu tượng

PDF Tools

Merge, Rotate, Split & PDF Utilities

1.6 for Android

Puna Devops

Mô tả của PDF Tools

Merge PDF | Split PDF | Delete page | Extract Page | Lock PDF | Unlock PDF | Rotate Pages| | Add Watermark| Merger Multiple PDF Files| PDF Reader

With PDF Tools - Merge, Rotate, Split & PDF Utilities application you can modify pdf files. The application allows you to perform the following functions :
• Split Pdf  - Split A Pdf File Into Multiple Documents By Specifying Page Points, Number Of Output Files Or Number Of Pages Per File.
• Unlock Pdf - Remove Password from a Pdf File.
• Rotate Pages - Rotate Pages from Portrait to Landscape or Vice-Versa (90°, 180°, 270° Clockwise)
• Images to Pdf - Create Pdfs from Images or Screenshots.
• Merge Pdf - Merge Many Pdfs into A Single Document.
• Delete Pages - Delete Specific Pages from a Pdf File.
• Extract Pages - Extract Specific Pages from a Pdf File. 
• Reorder Pages - Change Order of Pages in the Pdf File.
• Text Watermark - Add Text Watermarks, Headers, Footers and Even Page Numbers. Change Font Type and Transparency Too.
• Lock Pdf - Add Password to a Pdf File.

Free PDF Tools - Merge, Rotate, Split & PDF Utilities Features: 
- PDF Password Unlocker
- Merge PDF Documents
- Easy PDF Editor - PDF Tools
- PDF Split and Merge
- Watermark Creator PDF Tools
- Remove Protection from PDF
- Extract Pages from PDF
- Secure PDF File
- PDF File Manager
- Free PDF utility lite
- Extraction of individual pages of a file to a new file
- Easy PDF Merge Tool
- Splitting a PDF file into several
- Split PDF Tools
- PDF Watermark Creator
- Combine Multiple PDFs
- Delete individual pages in the file
- Set a password for PDF file
- PDF File Manager, PDF File Explorer
- PDF Converter
- Easy PDF Unlock
- Easy PDF utility tool - PDF Utilities
- PDF File Reducer
- Open Password Protected PDF
- Reduce PDF File Size
- Reordering pages in PDF Tools
- PDF Joiner, Merge PDF
- PDF Tools File Manager, PDF Tools File Explorer
- Merge multiple files into one
- Rotate pages in PDF
- PDF File Converter
- Deleting a password on the file
- Remove Security from PDF
- Unlock Secured PDF Tools
- Easy PDF Tools
- Merge PDF Files into One
- PDF Split, Delete
- PDF Protect, PDF Utilities
- Combine PDF Files
- Add Watermark to PDF
- Reduce PDF Tools
- PDF Cutter, PDF Merge
- Secured PDF Tools
- Put Watermark on PDF

PDF Tools 1.6 Cập nhật

2019-03-13
- Minor bug fixed (Privacy Policy Update and Terms of services)
- Easy PDF Merge Tool
- Splitting a PDF file into several
- Merge PDF Documents
- Easy PDF Editor - PDF Tools
- PDF Split and Merge
- Watermark Creator PDF Tools
- Remove Protection from PDF

PDF Tools Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: حسين ابراهيم حسن

Phiên bản mới nhất: 1.6Yêu cầu cập nhật PDF Tools

Available on: Tải PDF Tools trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với PDF Tools
Xem thêm từ Puna Devops
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...